Pakan Tyttö 2015

Lahja Korpela on Pakan Tyttö 2015


Lahja Korpela on ollut yhdistyksen jäsen yli 50 vuotta ja toiminut pitkään eri tehtävissä Nummenmäen Pientalot ry:ssä. 

Hallituksen jäsenenä hän on ollut yli 10 vuotta ja naistoimikunnan vetäjänä hän toimi useita vuosia. Lukemattomissa 

yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa hän on uurastanut emäntänä kahvituksista huolehtien.Aikaisemmat Pakan Tytöt ja Pakan Pojat


 Alpo Salo v. 2005 Kaarina Leinonen v. 2006 Hilkka ja Esko Elo v. 2007
Heikki Nieminen v. 2008 Auvo Lindqvist v. 2009 Jouko Wiik v. 2010
Matti Harklin v. 2011 Antti Hakola v. 2012 Viri Teppo-Pärnä v. 2013
Matti Pohjola v. 2014