Ojarinteen omakotiyhdistys ry - Toimintasuunnitelma 2016
Edelliselle sivulle

Vihjeteksti tähän 1. YLEISTÄ

Vuosi 2016 on yhdistyksemme 64. toimintavuosi. Yhdistyksemme on perustettu 1952.

Yhdistyksemme toimielimet ovat vuosikokous ja johtokunta. Asioita hoitaa johtokunta, joka kutsutaan koolle tarvittaessa.

Yleisenä toimintatavoitteena on yhdistyksen sääntöjen mukaan toimia pienkiinteistönomistajien yhdyssiteenä, valvoa heidän etujaan, edistää asuinalueen kehittymistä ja lisätä asuinviihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja tekee viranomaisille esityksiä ja anomuksia.

2. TOIMINTA

Yhdistyksemme seuraa alueemme tieasioissa yms. tapahtuvia muutoksia ja ottaa kantaa asioihin suunnitelmien saamiseksi jäsenistön etujen mukaisiksi.

Yhdistyksen vuosikokoukseen pyritään saamaan esitelmöitsijä kertomaan jostakin ajankohtaisesta aiheesta.

Yhdistyksen hankkimat alumiinitelineet ja turvavaljaat ovat jäsenten lainattavissa.

3. YHTEISTYÖ TPK:n JA SUOMEN OMAKOTILIITON KANSSA

Yhdistyksemme jatkaa edelleen työskentelyä TPK:n ja Omakotiliiton toiminnassa, pyrkien täten saamaan omat mielipiteensä järjestöjen tietoon ja tarvittaessa myös pyytämään neuvoja ja apua meille tärkeiden asioiden hoitamiseksi. Molemmat jäsenyydet antavat jäsenillemme monia jäsenetuja.

4. TALOUS

Yhdistyksemme talouden perustana ovat jäsenmaksut. Suurimmat kuluerät muodostuvat TPK:n ja Omakotiliiton jäsenmaksuista.Edelliselle sivulle